Các trận cùng lượt
Hà nội
2
bcthangvn2000
0
Ván 1: hoa_moc_lan! thắng trong 300s
Ván 2: hoa_moc_lan! thắng trong 160s
Kết quả: hoa_moc_lan! thắng