Các trận cùng lượt
sau_7_8_9
0
Quang Nguyễn
2
Ván 1: quang_nguyen.398 thắng trong 186s
Ván 2: quang_nguyen.398 thắng trong 118s
Kết quả: quang_nguyen.398 thắng