Các trận cùng lượt
Quang Nguyễn
1
Nguyen Anh Vu
2
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 795s
Ván 2: quang_nguyen.398 thắng trong 681s
Ván 3: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 81s
Kết quả: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng