Các trận cùng lượt
Trần Lê Tuấn Anh
2
Thiên Minh
0
Ván 1: buoncohoanh.tran thắng trong 500s
Ván 2: buoncohoanh.tran thắng trong 242s
Kết quả: buoncohoanh.tran thắng