Các trận cùng lượt
Saigon DS
2
Nguyen Anh Vu
0
Ván 1: hoang_lan777 thắng trong 199s
Ván 2: hoang_lan777 thắng trong 817s
Kết quả: hoang_lan777 thắng