Các trận cùng lượt
Nguyen Anh Vu
1
Dũng Con
2
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 126s
Ván 2: dung.con.589 thắng trong 367s
Ván 3: dung.con.589 thắng trong 406s
Kết quả: dung.con.589 thắng