Các trận cùng lượt
thao tran
2
BAXI
0
Ván 1: 030694414 thắng trong 763s
Ván 2: 030694414 thắng trong 66s
Kết quả: 030694414 thắng