Các trận cùng lượt
Vân Phi Long
2
casau
1
Ván 1: hoangtung thắng trong 398s
Ván 2: casau_kvmt thắng trong 1,005s
Ván 3: hoangtung thắng trong 510s
Kết quả: hoangtung thắng