Các trận cùng lượt
Rùa Sen Vàng
0
0101
2
Ván 1: co_up_xom thắng trong 785s
Ván 2: co_up_xom thắng trong 770s
Kết quả: co_up_xom thắng