Các trận cùng lượt
hgvf
0
Nguyen Anh Vu
2
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 1,139s
Ván 2: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 840s
Kết quả: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng