Các trận cùng lượt
thuanlyvan
0
Péo
2
Ván 1: hun_lee thắng trong 653s
Ván 2: hun_lee thắng trong 255s
Kết quả: hun_lee thắng