Các trận cùng lượt
hgvf
1
Dũng con gia lâm
2
Ván 1: classico_quang thắng trong 339s
Ván 2: red.star thắng trong 494s
Ván 3: red.star thắng trong 257s
Kết quả: red.star thắng