Các trận cùng lượt
Toàn Phạm Văn
1
B.C.C (M)
1
Ván 1: bccuong thắng trong 495s
Ván 2: phamvantoan5793 thắng trong 229s
Kết quả: Hòa