Xử phạt hành vi bơm điểm tại game cờ tướng

11:11 03/11/2014

Các bạn thân mến.

Thời gian qua, cờ tướng tại gamevh.net luôn nỗ lực để tạo sân chơi chung lành mạnh, được các kỳ thủ ủng hộ. Tuy vậy vẫn còn số ít những thành viên lợi dụng các phần mềm bên ngoài để đánh cùng người chơi khác gây mất công bằng, hoặc sử dụng các tài khoản phụ để bơm tiền, bơm điểm để lên đua top. Và để giữ gìn môi trường trong sáng và công bằng như vốn có của bộ môn Cờ Tướng, BQT đã có những xử lý sau:

Dựa trên QUY ĐỊNH của gamevh.net tại khoản 1.51.6:

Tên tài khoản Xử phạt Lý do
nguyenphancamly Truy thu 600 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
thu.den.cung Truy thu 600 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
Pro.anh.9 Truy thu 600 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
kientuongmiennam Truy thu 500 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
iii.iii.12 Truy thu 500 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
minhdenvn2 Truy thu 500 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
tamngo Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản nguyenphancamly, nhắc nhở lần 1
datng79 Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản nguyenphancamly, nhắc nhở lần 1
phannhuquynh.nguyen Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản nguyenphancamly, nhắc nhở lần 1
cao_thu_day_ne Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản thu.den.cung, nhắc nhở lần 1
thudencung2 Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản thu.den.cung, nhắc nhở lần 1
hathubathoan Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản thu.den.cung, nhắc nhở lần 1
doc_hanh_van_ly Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản thu.den.cung, nhắc nhở lần 1
ngthanh2 Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản pro.anh.9, nhắc nhở lần 1
utvithuy07 Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản pro.anh.9, nhắc nhở lần 1
langtudaukho_ditimtriky Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản kientuongmiennam, nhắc nhở lần 1
kythunhatrang Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản kientuongmiennam, nhắc nhở lần 1
angolabuon_93 Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản iii.iii.12, nhắc nhở lần 1
angolabuon19999 Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản iii.iii.12, nhắc nhở lần 1
minhdenvn6 Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản minhden2, nhắc nhở lần 1
boy_lo_hang Truy thu 400 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ, bơm điểm, cảnh cáo lần 1
namxikun_nam Truy thu 400 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ, bơm điểm, cảnh cáo lần 1
quanloe Truy thu 200 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm, cảnh cáo lần 1
kynam.nguyen777 Truy thu 200 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm, cảnh cáo lần 1
ilymtics Truy thu 400 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm, cảnh cáo lần 1
totieng10 Truy thu 400 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm, cảnh cáo lần 1
vu.so.3 Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản chi.mung.5264 trong game cờ up, cảnh cáo lần 1
Mr.ttieng Truy thu 200 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm, cảnh cáo lần 1
ilymtics Khóa tài khoản 3 ngày từ 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản mr.ttieng trong game cờ up, cảnh cáo lần 1
dvminh Truy thu 1200 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
truongdan_nguyen58 Truy thu 1000 điểm cờ tướng  Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
nghiemanhthu86 Truy thu 800 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
chi.mung.5264 Truy thu 800 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
hanhpc Truy thu 800 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
letamlg2012 Truy thu 800 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
47clubcotuong Truy thu 800 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
kythunhatrang Truy thu 700 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
mongtrinh.lethi.90 Truy thu 700 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
keudaigia Truy thu 800 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
nguoi_co_don Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho tài khoản truongdan_nguyen, 47clubcotuong. Nhắc nhở lần 1
lg.lg.7169 Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho cho nghiemanhthu86, letamlg2012, nhắc nhở lần 1
duyxaydung Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho nghiemanhthu86, nhắc nhở lần 1
totieng10 Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho chi.mung.5264, nhắc nhở lần 1
kynam.nguyen.727 Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho chi.mung.5264, nhắc nhở lần 1
minhden Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho hanhPC, nhắc nhở lần 1
tiquitaka Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho 47clubcotuong, nhắc nhở lần 1
yukitran Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho 47clubcotuong, nhắc nhở lần 1
joney.sk Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho kythunhatrang, nhắc nhở lần 1
hoangbao_6789 Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho mongtrinh.lethi.90, nhắc nhở lần 1
mimi123 Khóa tài khoản 3 ngày 19-21/4 Bơm điểm cho keudai.gia, nhắc nhở lần 1
 tien.newmoonco Truy thu 600 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
peoanh.nguyen.7  Khóa tài khoản 3 ngày 24-26/4 Bơm điểm cho tien.newmoonco, nhắc nhở lần 1
vantiensonavi Khóa tài khoản 3 ngày 24-26/4 Bơm điểm cho tien.newmoonco, nhắc nhở lần 1
lilyluta0168  Truy thu 600 điểm cờ tướng Cố tình cày điểm game cờ tướng, nhắc nhở lần 1
linhnapi0168  Khoá tài khoản 3 ngày 29-1/5 Bơm điểm cho lilyluta0168  nhắc nhở l

anhvu.ctvn

Khóa tài khoản 3 ngày từ 6-8/6/2014 Bơm điểm cho tài khoản nguoitrong.giangho.921 , nhắc nhở lần 1
nguoitrong.giangho.921  Truy thu 400 điểm cờ tướng Sử dụng tài khoản phụ bơm điểm tại game cờ tướng. Nhắc nhở lần 1
allries Truy thu 1000 điểm Elo cờ tướng Phối hợp cùng ngockunlinh bơm điểm game cờ tướng. Tài khoản ngockunlinh khóa từ 23-26/7/2014.
hung_phi Truy thu 1000 điểm Elo cờ tướng Phối hợp cùng các tài khoản: quynh.diem.562329, hop_nguyen bơm điểm game cờ tướng. Các tài khoản bơm điểm bị khóa từ 1-3/8/2014.
tap_quen Truy điểm Elo cờ tướng về 1000 điểm Phối hợp cùng các tài khoản:  ngo_duc_at, boy_co_don.4, huong_kind, duoc_pham, thich_kai_ay, huongve_biendong.1, nguoiyeu_cu, ngo_viet_cuong, dung_ngoanh_lai.1,
khoc_cho_nguoi_di, linh_khong_quan, huongve_biendong bơm điểm game cờ tướng. Các tài khoản bơm điểm bị khóa từ 29-31/8/2014
ngoc-toan_029 Truy điểm Elo cờ tướng về 1000 điểm Phối hợp cùng các tài khoản: toan.ho.330, ngoctoan.2908, lamchi_hoi, ntoan1111 bơm điểm cờ tướng. Các tài khoản bơm điểm bị khóa từ 2-4/10/2014.
vua_lang_bat Truy điểm Elo cờ tướng về 1000 điểm Phối hợp cùng tài khoản phụ bơm điểm cờ tướng.
khong_so_mua_roi  Truy điểm Elo cờ tướng về 1000 điểm Phối hợp cùng các tài khoản: 00nguyenhieu001, nam.1 bơm điểm cờ tướng. Các tài khoản phụ bị khóa từ 6-8/10/2014.
phuong.13 Truy điểm Elo cờ tướng về 1000 điểm Phối hợp cùng các tài khoản: vien.sph_hctvn,  vua_lang_bat bơm điểm cờ tướng. Các tài khoản bơm điểm bị khóa từ 16-18/10/2014.
 linh_my Truy điểm Elo cờ tướng về 1000 điểm Phối hợp cùng các tài khoản: quynh.diem.562329, phong.hong.96343405, hop_nguyen bơm điểm cờ tướng. Nhắc nhở lần đầu

chanly_la_tinhyeu
Truy điểm Elo cờ tướng về 1000 điểm Phối hợp cùng các tài khoản: quynh.diem.562329, phong.hong.96343405, hop_nguyen bơm điểm cờ tướng. Cảnh cáo lần 1.
tu0itretaica0 Truy điểm Elo cờ tướng về 1000 điểm Phối hợp cùng các tài khoản tuoi_tre_tai_cao bơm điểm cờ tướng. Cảnh cáo lần 1.

Danh sách tiếp tục được cập nhật....

Từ ngày 01/11/2014, tất cả các hành vi bơm điểm ELO dù ở mức độ nhiều hay ít sẽ bị chung 1 hình thức xử lý là: Cảnh cáo, đưa số điểm ELO đang có về mặc định (1000 điểm), nếu vẫn tái phạm sẽ lần lượt áp dụng các hình thức khóa tài khoản 3 ngày, khóa tài khoản vĩnh viễn.

Rất mong nhận được những phản hồi về tình trạng thiếu công bằng, cố tình sử dụng tài khoản phụ, bơm điểm, sử dụng SW khi tham gia chơi cờ tướng để cùng nhau xây dựng Viahe.vn.Danh sách tiếp tục cập nhật khi có các tình huống xử phạt mới...

Các tài khoản đã nhận được cảnh cáo lần 1 nếu tiếp tục tái phạm sẽ bị xử lý ở mức độ cao nhất là xóa tài khoản vĩnh viễn.

Trân trọng.