Xử lý hành vi bơm điểm elo tại game cờ Úp và cờ Caro

06:06 25/06/2014

Các bạn thân mến,

Nhằm tạo ra sân chơi lành manh, công bằng cho Cờ Úp gamevh.net Ban quản trị liên tục rà soát và xử lý các hành vi gian lận trong game cờ úp ví dụ hành vì bơm điểm Elo.

Dưới đây là danh sách các tài khoản bị xử lý đợt này của game Cờ úp:

tabich2012

Truy thu 1000 điểm Elo cờ úp, cảnh cáo lần 1. _____________________

Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: english, tangocbich, nguyentrandung20, nguyentrandung18,  nguyentrandung15, nguyentrandung13, nguyentrandung11, nguyentrandung8, nguyentrandung6, nguyentrandung3, tn_bich, nguyentrandung19, nguyentrandung7, nguyentrandung5, nguyentrandung10, nguyentrandung14, nguyentrandung12, nguyentrandung2, nguyentrandung16, nguyentrandung27, nguyentrandung1977, nguyentrandung24, gmail, nguyentrandung26 (các tài khoản này bị khóa từ 25-28/6/2014).
ky.nguyen.9678 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: Kynguyengavit, thaovannguyen340, hoainguyentuan, toi_muon_lay_ban_lam_vo_1988, trongtranvan882, nguyenthedung280 (các tài khoản này bị khóa từ 25-28/6/2014)
thethevinh Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: Sobavuong, binh_minh (các tài khoản này bị khóa từ 25-28/6/2014).
vien_vo_pp Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: ngo.ngay.357,  anhanh000, ocsen01, xuanvien0  (các tài khoản này bị khóa từ 25-28/6/2014).
dieulinhdao Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: Nguyentatthang, thanhphongduong.vn, quanghungdaihiep, nhatphong, nguyentatthangpt1988, caubuonviai2012,  thanhphongduong.com,  thienlydochanh xuanvien0  (các tài khoản này bị khóa từ 25-28/6/2014).
thanh.quang.18007 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: phamquangtanh.thanh, tranhoang210787 (các tài khoản này bị khóa từ 25 -28/6/2014).
manhhungt Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: coupviahe001, thachsaudoi (khóa tài khoản khóa từ 25-28/6/2014).
godfather1402 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng tài khoản bơm điểm cờ úp cukhoailang (khóa từ 25-28/6/2014).
baokha Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp.

Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: baoanh2007, thanhvan2012 (khóa tài khoản khóa từ 26-29/6/2014)

baoanh2007 ảnh cáo lần 1, trừ 200 điểm Elo cờ úp.

Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: baokha

ngo.ngay.357 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: trungvo, xuanvien_vo, vien147, vien_vo, vien230, vienvo, xuanvien0, chau_vien, xuanvien0000 (khóa các tài khoản này từ 26-29/610. Ngoài ra còn bơm điểm cho các tài khoản: tamtu.dongbien, shinichi_kudo.1, bach7
tamtu.dongbien Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: huongmit, tunganh1, nhoveanh2001 (khóa các tài khoản này từ 26-29/6)
shinichi_kudo.1 Cảnh cáo lần 1

Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: tamtu.dongbien (khóa các tài khoản này từ 26-29/6)

bach7 Cảnh cáo lần 1, trừ 200 điểm Elo cờ úp.

Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm trong game cờ úp: tamtu.dongbien (khóa các tài khoản này từ 26-29/6)

anhlavip_1laanh Cảnh cáo lần 1, trừ 200 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng tài khoản tha_cho_em  bơm điểm trong game cờ úp
tha_cho_em Cảnh cáo lần 1, trừ 200 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản anhlavip_1laanh  bơm điểm trong game cờ úp
kudark Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ úp. Hợp tác cùng các tài khoản: ku_dark,  amye93, ku_dark1, kudark11, kudark7, kudark6, kudark5, kudark1998, bơm điểm trong game cờ úp. Các tài khoản bơm điểm bị khóa từ 11-13/8/2014.
trannhut99 Cảnh cáo lần 1, truy thu điểm Elo cờ úp về 1000 điểm Hợp tác cùng các tài khoản phụ bơm điểm cờ úp: lotuser2003, jaoctv6, jaoctv5, jaoctv4, jaoctv3, trangmongkha93, jaoctv, jaoctv2. Các tài khoản bơm điểm khóa 3 ngày.

 

Danh sách xử phạt hành vi bơm điểm đối với game Cờ Caro:

Muoi.da

 Truy thu 1000 điểm Elo cờ úp, cảnh cáo lần 1. _____________________

Hợp tác cùng tài khoản bơm điểm cờ caro: huonggiang123123, muoida001 (các tài khoản này bị khóa từ 26- 29/6/2014)

muoida001 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ Caro

Hợp tác cùng tài khoản bơm điểm cờ caro: muoi.da (các tài khoản này bị khóa từ 26- 29/6/2014)

sat_thu_ga Cảnh cáo lần 1, trừ 1000 điểm Elo cờ Caro

Hợp tác cùng tài khoản bơm điểm cờ caro: taobau12 (đổi tên thành ninja_satthu) (các tài khoản này bị khóa từ 26- 29/6/2014)

ninja_satthu Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ Caro

Hợp tác cùng tài khoản bơm điểm cờ caro: sat_thu_ga (các tài khoản này bị khóa từ 26- 29/6/2014)

nguyen_toan Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ Caro

Hợp tác cùng tài khoản bơm điểm cờ caro: s2girlbaby97, toans2thucanh (các tài khoản này bị khóa từ 26- 29/6/2014)

s2girlbaby97 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ Caro

Hợp tác cùng tài khoản bơm điểm cờ caro: nguyen_toan (các tài khoản này bị khóa từ 26- 29/6/2014).

thanhcongmayman Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ Caro.

Hợp tác cùng tài khoản bơm điểm cờ caroemmai.tinanh (các tài khoản này bị khóa từ 26- 29/6/2014)

 

nhung.nguyenthituyet.18007 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ Caro.

Hợp tác cùng tài khoản phi.vuvuong bơm điểm cờ caro (khóa tài khoản phi.vuvuong từ 26-29/6) 

thanh_le.4 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ Caro.

Hợp tác cùng tài khoản hang.pham.771282 bơm điểm cờ caro (khóa tài khoản hang.pham.771282 từ (26-29/6) 

vi.vu.731135 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ Caro. Hợp tác cùng tài khoản meo_con bơm điểm cờ caro. tài khoản meo_con khóa từ (1-4/7/2014)
duy.canh.71 Cảnh cáo lần 1, trừ 200 điểm Elo cờ Caro. Hợp tác cùng tài khoản lytong49 bơm điểm cờ caro
lytong49 Cảnh cáo lần 1, trừ 200 điểm Elo cờ Caro. Hợp tác cùng tài khoản duy.canh.71 bơm điểm cờ caro
 lam.huynhthanh.121 Cảnh cáo lần 1, trừ 600 điểm Elo cờ Caro.    

Hợp tác cùng các  tài khoản phụ: pehop56, vuotqua82, vuotqua1991, xepvaoquakhu2000, nguyenthingocthitckt12a, khacxua1991, vuotqua326, ngockhung416, falllove869, yeuanhemduocgj, cuchuynh909, lamthi493, anhsaodem828, t9869660, yeuanhem.duocgj, nhu_binh, lulu3308,
 mon_nguyen.., thaovy006, tckt12a, hanhphuc_ao, bơm điểm cờ caro. Các tài khoản phụ này bị khóa từ 11-14/7/2014.

p0955250  Cảnh cáo lần 1, truy thu 600 điểm Elo cờ Caro Phối hợp cùng các tài khoản phụ sau bơm điểm: tom2, tom1, tom5, hugolina, muaroi, catung, sami, tomsuri. Các tài khoản bơm điểm sẽ bị khóa tài khoản từ 23-26/7/2014.
phailamsaode_dangnhapvaotraiti Thu hồi điểm Elo cờ Caro còn 1000 điểm Phối hợp cùng tài khoản badaobg_nguyen bơm điểm, tài khoản badaobg_nguyen bị khóa từ 6-8/9/2014.

Các tài khoản giúp người khác bơm điểm sẽ bị xử lý ở mức độ khóa 3 ngày. Nếu còn tái phạm sẽ khóa vĩnh viễn.

Các trường hợp đã bị cảnh cáo vẫn tiếp tục sai phạm sẽ bị xử lý ở mức độ cao hơn, cụ thể là khóa tài khoản 7 ngày hoặc vĩnh viễn.

Mọi trường hợp thắc mắc hoặc tố cáo hành vi bơm điểm vui lòng liên hệ số máy chăm sóc khách hàng 1900 6875 (trong giờ hành chính) hoặc 01695445424 (ngoài giờ hành chính).

Ban quản trị kính bút.