Các trận cùng lượt
Lucky Rol
0
An Võ
2
Ván 1: An Võ thắng trong 494s
Ván 2: An Võ thắng trong 474s
Kết quả: An Võ thắng