Các trận cùng lượt
Ván 1: Dũng con gia lâm thắng trong 688s
Ván 2: Dũng con gia lâm thắng trong 294s
Kết quả: Dũng con gia lâm thắng