Các trận cùng lượt
Sunny Bui
2
Ñguyễn Quang Ñghĩa
1
Ván 1: Sunny Bui thắng trong 238s
Ván 2: Nguyễn Quang Nghĩa thắng trong 298s
Ván 3: Sunny Bui thắng trong 382s
Kết quả: Sunny Bui thắng