Các trận cùng lượt
Phan Gia Bảo
-2
Ngochien Huynh
2
Ván 1: hot_face_hue -1, khucnhackhongloi +1
Ván 2: hot_face_hue +5, khucnhackhongloi -5
Ván 3: hot_face_hue -5, khucnhackhongloi +5
Ván 4: hot_face_hue +9, khucnhackhongloi -9
Ván 5: hot_face_hue -9, khucnhackhongloi +9
Ván 6: hot_face_hue +9, khucnhackhongloi -9
Ván 7: hot_face_hue +9, khucnhackhongloi -9
Ván 8: hot_face_hue -2, khucnhackhongloi +2
Ván 9: hot_face_hue -9, khucnhackhongloi +9
Ván 10: hot_face_hue +1, khucnhackhongloi -1
Ván 11: hot_face_hue +1, khucnhackhongloi -1
Ván 12: hot_face_hue +3, khucnhackhongloi -3
Ván 13: hot_face_hue -9, khucnhackhongloi +9
Ván 14: hot_face_hue -1, khucnhackhongloi +1
Ván 15: hot_face_hue +1, khucnhackhongloi -1
Ván 16: hot_face_hue +1, khucnhackhongloi -1
Ván 17: hot_face_hue -1, khucnhackhongloi +1
Ván 18: hot_face_hue -1, khucnhackhongloi +1
Ván 19: hot_face_hue -1, khucnhackhongloi +1
Ván 20: hot_face_hue +9, khucnhackhongloi -9
Ván 21: hot_face_hue -1, khucnhackhongloi +1
Ván 22: hot_face_hue -1, khucnhackhongloi +1
Ván 23: hot_face_hue -4, khucnhackhongloi +4
Ván 24: hot_face_hue +1, khucnhackhongloi -1
Ván 25: hot_face_hue -1, khucnhackhongloi +1
Ván 26: hot_face_hue +1, khucnhackhongloi -1
Ván 27: hot_face_hue -9, khucnhackhongloi +9
Ván 28: hot_face_hue +1, khucnhackhongloi -1
Ván 29: hot_face_hue +1, khucnhackhongloi -1
Ván 30: hot_face_hue +1, khucnhackhongloi -1
Xếp hạng:
+ 1. Ngochien Huynh: +2 cược
+ 2. Phan Gia Bảo: -2 cược