Các trận cùng lượt
Trần Lê Tuấn Anh
0
Ok Datcang
0
Để khán giả tiện theo dõi, chức năng chơi ngay đã bị khóa.
Trận đấu sẽ diễn ra đúng 21:30 ngày 16/03/2018.