Các trận cùng lượt
Ván 1: Ok Datcang thắng trong 154s
Ván 2: Ok Datcang thắng trong 692s
Kết quả: Ok Datcang thắng