Các trận cùng lượt
[Nga Mi] Thu Hiền
0
???
1
Ván 1: Hòa
Ván 2: byvmm_ thắng trong 45 nước
Kết quả: byvmm_ thắng