Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Hoang Trang
2
Dương Quá
1
Ván 1: d__ng_qua_ thắng trong 254s
Ván 2: helenvu thắng trong 213s
Ván 3: helenvu thắng trong 217s
Kết quả: helenvu thắng