Các trận cùng lượt
Ván 1: py_ngo thắng trong 0s
Ván 2: py_ngo thắng trong 0s
Kết quả: py_ngo thắng