Các trận cùng lượt
than nguyen hoa
0
Py chủ tịch trùm hn :p
2
Ván 1: py_ngo thắng trong 0s
Ván 2: py_ngo thắng trong 0s
Kết quả: py_ngo thắng