Các trận cùng lượt
Hoàng Linh
2
Nguyễn Thiện Chung
0
Ván 1: helenvu thắng trong 0s
Ván 2: helenvu thắng trong 0s
Kết quả: helenvu thắng