Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Py chủ tịch trùm hn :p
0
phongkhtchc
2
Ván 1: sam_ngoc thắng trong 210s
Ván 2: sam_ngoc thắng trong 266s
Kết quả: sam_ngoc thắng