Các trận cùng lượt
Py chủ tịch trùm hn :p
0
Thiên Minh
2
Ván 1: sam_ngoc thắng trong 210s
Ván 2: sam_ngoc thắng trong 266s
Kết quả: sam_ngoc thắng