Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Ván 1: sam_ngoc thắng trong 210s
Ván 2: sam_ngoc thắng trong 266s
Kết quả: sam_ngoc thắng