Các trận cùng lượt
Thai
2
Nguyễn Thiện Chung
0
Ván 1: thaibv thắng trong 581s
Ván 2: thaibv thắng trong 291s
Kết quả: thaibv thắng