Các trận cùng lượt
Ván 1: doles thắng trong 211s
Ván 2: doles thắng trong 80s
Kết quả: doles thắng