Các trận cùng lượt
Nguyễn Thiện Chung
0
Nguyen Anh Vu
2
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 747s
Ván 2: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 709s
Kết quả: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng