Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 747s
Ván 2: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 709s
Kết quả: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng