Các trận cùng lượt
Dũng con gia lâm
2
Nam Nguyễn
1
Ván 1: black_devil thắng trong 480s
Ván 2: danh_1234 thắng trong 612s
Ván 3: black_devil thắng trong 397s
Kết quả: black_devil thắng