Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Dũng con gia lâm
2
saigon_sam
1
Ván 1: black_devil thắng trong 480s
Ván 2: danh_1234 thắng trong 612s
Ván 3: black_devil thắng trong 397s
Kết quả: black_devil thắng