Các trận cùng lượt
Thienkhai Pham
-41
Leo Vatino
-91
Ván 1: thienkhaipham.271318953 +1, iphone5s_1234 -1, hun_lee -11, pi +11
Ván 2: thienkhaipham.271318953 0, iphone5s_1234 +1, hun_lee -3, pi +2
Ván 3: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 -1, hun_lee -1, pi +3
Ván 4: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 -3, hun_lee +1, pi +3
Ván 5: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 +3, hun_lee -11, pi +9
Ván 6: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 +1, hun_lee -11, pi +11
Ván 7: thienkhaipham.271318953 -19, iphone5s_1234 +1, hun_lee +19, pi -1
Ván 8: thienkhaipham.271318953 -22, iphone5s_1234 +12, hun_lee +6, pi +4
Ván 9: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 -9, hun_lee +11, pi -1
Ván 10: thienkhaipham.271318953 +19, iphone5s_1234 -27, hun_lee -1, pi +9
Ván 11: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 +1, hun_lee +1, pi -1
Ván 12: thienkhaipham.271318953 -11, iphone5s_1234 -9, hun_lee +11, pi +9
Ván 13: thienkhaipham.271318953 -31, iphone5s_1234 +5, hun_lee -5, pi +31
Ván 14: thienkhaipham.271318953 -3, iphone5s_1234 -17, hun_lee +9, pi +11
Ván 15: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 -9, hun_lee +1, pi +9
Ván 16: thienkhaipham.271318953 +7, iphone5s_1234 +9, hun_lee +11, pi -27
Ván 17: thienkhaipham.271318953 +11, iphone5s_1234 +1, hun_lee -9, pi -3
Ván 18: thienkhaipham.271318953 -12, iphone5s_1234 -12, hun_lee -12, pi +36
Ván 19: thienkhaipham.271318953 -2, iphone5s_1234 +4, hun_lee +26, pi -28
Ván 20: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 +11, hun_lee -9, pi -1
Ván 21: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 +1, hun_lee +1, pi -1
Ván 22: thienkhaipham.271318953 -1, iphone5s_1234 +1, hun_lee -3, pi +3
Ván 23: thienkhaipham.271318953 -3, iphone5s_1234 -3, hun_lee -3, pi +9
Ván 24: thienkhaipham.271318953 +11, iphone5s_1234 -9, hun_lee -1, pi -1
Ván 25: thienkhaipham.271318953 +1, iphone5s_1234 -18, hun_lee -10, pi +27
Ván 26: thienkhaipham.271318953 +19, iphone5s_1234 -9, hun_lee -11, pi +1
Ván 27: thienkhaipham.271318953 +3, iphone5s_1234 +1, hun_lee -1, pi -3
Ván 28: thienkhaipham.271318953 -9, iphone5s_1234 -9, hun_lee -9, pi +27
Ván 29: thienkhaipham.271318953 +26, iphone5s_1234 -2, hun_lee -14, pi -10
Ván 30: thienkhaipham.271318953 -17, iphone5s_1234 -5, hun_lee -23, pi +45
Xếp hạng:
+ 1. pi: +183 cược
+ 2. thienkhaipham.271318953: -41 cược
+ 3. hun_lee: -51 cược
+ 4. iphone5s_1234: -91 cược