Các trận cùng lượt
Nguyen Anh Vu
2
mamakuchi
1
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 361s
Ván 2: mamakuchi thắng trong 130s
Ván 3: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 162s
Kết quả: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng