Các trận cùng lượt
trang
2
HoangTuMuaDong
1
Ván 1: vantan364kg thắng trong 13 nước
Ván 2: bacsitimmach thắng trong 14 nước
Ván 3: vantan364kg thắng trong 13 nước
Kết quả: vantan364kg thắng