Các trận cùng lượt
Nguyễn Thiện Chung
2
Ninh_nguyen
0
Ván 1: nhin_thay_la_me.9 thắng trong 883s
Ván 2: nhin_thay_la_me.9 thắng trong 77s
Kết quả: nhin_thay_la_me.9 thắng