Các trận cùng lượt
Ken Hero
2
Rùa Sen Vàng
0
Ván 1: tuandungbui.hp thắng trong 429s
Ván 2: tuandungbui.hp thắng trong 568s
Kết quả: tuandungbui.hp thắng