Các trận cùng lượt
✨allin✨
1
Saigon DS
0
Ván 1: Hòa
Ván 2: bienla thắng trong 653s
Kết quả: bienla thắng