Các trận cùng lượt
allin
1
Saigon DS
0
Ván 1: Hòa
Ván 2: bienla thắng trong 653s
Kết quả: bienla thắng