Các trận cùng lượt
allin
1
kevin.kk
0
Ván 1: Hòa
Ván 2: bienla thắng trong 653s
Kết quả: bienla thắng