Các trận cùng lượt
Bui nhat Truong
2
Lê m chúc
1
Ván 1: truongbeton6 thắng trong 256s
Ván 2: timbanglangj thắng trong 198s
Ván 3: truongbeton6 thắng trong 241s
Kết quả: truongbeton6 thắng