Các trận cùng lượt
Ván 1: gio.co thắng trong 12 nước
Ván 2: gio.co thắng trong 29 nước
Kết quả: gio.co thắng