Các trận cùng lượt
nguyen van loj
1
Hariwon kute
2
Ván 1: leloj thắng trong 151s
Ván 2: hariwon_kute thắng trong 104s
Ván 3: hariwon_kute thắng trong 74s
Kết quả: hariwon_kute thắng