Các trận cùng lượt
Cack Doles
1
Nguyen Anh Vu
2
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 216s
Ván 2: doles thắng trong 97s
Ván 3: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 267s
Kết quả: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng