Các trận cùng lượt
Nguyen Anh Vu
2
Cack Doles
0
Ván 1: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 535s
Ván 2: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 814s
Kết quả: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng