Các trận cùng lượt
Ván 1: caovietphong thắng trong 95s
Ván 2: ngay_mai_tuoi_sang203 thắng trong 859s
Ván 3: caovietphong thắng trong 181s
Kết quả: caovietphong thắng