Các trận cùng lượt
Triệu Vân
90
Khucnhackhongloi
-90
hun_lee đánh trước ván 1
Ván 1: hun_lee +9, ngochien86huynh -9
Ván 2: hun_lee -26, ngochien86huynh +26
Ván 3: hun_lee -4, ngochien86huynh +4
Ván 4: hun_lee +6, ngochien86huynh -6
Ván 5: hun_lee +26, ngochien86huynh -26
Ván 6: hun_lee +26, ngochien86huynh -26
Ván 7: hun_lee +11, ngochien86huynh -11
Ván 8: hun_lee +19, ngochien86huynh -19
Ván 9: hun_lee +6, ngochien86huynh -6
Ván 10: hun_lee -1, ngochien86huynh +1
Ván 11: hun_lee +2, ngochien86huynh -2
Ván 12: hun_lee -3, ngochien86huynh +3
Ván 13: hun_lee -11, ngochien86huynh +11
Ván 14: hun_lee -5, ngochien86huynh +5
Ván 15: hun_lee +11, ngochien86huynh -11
Ván 16: hun_lee -1, ngochien86huynh +1
Ván 17: hun_lee +13, ngochien86huynh -13
Ván 18: hun_lee +3, ngochien86huynh -3
Ván 19: hun_lee +6, ngochien86huynh -6
Ván 20: hun_lee +7, ngochien86huynh -7
Ván 21: hun_lee -1, ngochien86huynh +1
Ván 22: hun_lee +6, ngochien86huynh -6
Ván 23: hun_lee +5, ngochien86huynh -5
Ván 24: hun_lee -3, ngochien86huynh +3
Ván 25: hun_lee -28, ngochien86huynh +28
Ván 26: hun_lee -1, ngochien86huynh +1
Ván 27: hun_lee +6, ngochien86huynh -6
Ván 28: hun_lee +3, ngochien86huynh -3
Ván 29: hun_lee +7, ngochien86huynh -7
Ván 30: hun_lee +2, ngochien86huynh -2
Xếp hạng:
+ 1. hun_lee: +90 cược, đánh trước ván 1
+ 2. ngochien86huynh: -90 cược