Các trận cùng lượt
Nhìn Thấy Là Mê
1
bachthang
0
Ván 1: Hòa
Ván 2: nhin_thay_la_me.9 thắng trong 282s
Kết quả: nhin_thay_la_me.9 thắng