Các trận cùng lượt
kychien26
-17
huean
17
hot_girl đánh trước ván 1
Ván 1: hot_girl -4, huean +4
Ván 2: hot_girl -8, huean +8
Ván 3: hot_girl -9, huean +9
Ván 4: hot_girl +1, huean -1
Ván 5: hot_girl +12, huean -12
Ván 6: hot_girl -1, huean +1
Ván 7: hot_girl +9, huean -9
Ván 8: hot_girl +3, huean -3
Ván 9: hot_girl +6, huean -6
Ván 10: hot_girl -2, huean +2
Ván 11: hot_girl -5, huean +5
Ván 12: hot_girl +2, huean -2
Ván 13: hot_girl +10, huean -10
Ván 14: hot_girl -26, huean +26
Ván 15: hot_girl +12, huean -12
Ván 16: hot_girl -32, huean +32
Ván 17: hot_girl -23, huean +23
Ván 18: hot_girl -5, huean +5
Ván 19: hot_girl -13, huean +13
Ván 20: hot_girl +2, huean -2
Ván 21: hot_girl +7, huean -7
Ván 22: hot_girl +38, huean -38
Ván 23: hot_girl -8, huean +8
Ván 24: hot_girl -10, huean +10
Ván 25: hot_girl +8, huean -8
Ván 26: hot_girl -7, huean +7
Ván 27: hot_girl -1, huean +1
Ván 28: hot_girl +11, huean -11
Ván 29: hot_girl +17, huean -17
Ván 30: hot_girl -1, huean +1
Xếp hạng:
+ 1. huean: +17 cược
+ 2. hot_girl: -17 cược, đánh trước ván 1