Các trận cùng lượt
Dũng con gia lâm
2
Ván 1: red.star thắng trong 424s
Ván 2: thaibv thắng trong 79s
Ván 3: red.star thắng trong 416s
Kết quả: red.star thắng