Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
Ván 1: baby__ thắng trong 18 nước
Ván 2: baby__ thắng trong 25 nước
Kết quả: baby__ thắng