Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
HOANG
0
Hoang Thao Nguyen
2
Ván 1: nguyet_ca thắng trong 740s
Ván 2: nguyet_ca thắng trong 556s
Kết quả: nguyet_ca thắng