Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
Các trận cùng lượt
kidz_1431
0
nguyet_ca
2
Ván 1: nguyet_ca thắng trong 740s
Ván 2: nguyet_ca thắng trong 556s
Kết quả: nguyet_ca thắng