Các trận cùng lượt
gggggg
2
Chảnh Vêlờờờ
0
Ván 1: duongqua09 thắng trong 18 nước
Ván 2: duongqua09 thắng trong 15 nước
Kết quả: duongqua09 thắng