Các trận cùng lượt
vuacobac
2
khon nguyen
0
Ván 1: xin1chuttg thắng trong 0s
Ván 2: xin1chuttg thắng trong 0s
Kết quả: xin1chuttg thắng